Facebookin mainoshuutokauppa - mikä se on?

Facebookissa on vähemmän paikkoja mainoksille kuin mitä mainostajilla mainoksia. Tästä syystä kustakin mainospaikasta on kilpailua.


Kilpailu mainospaikoista ei ole vain oman alan kilpailijoita vastaan; kilpailu on kaikkia heitä vastaan, jotka mainostavat samoille kohderyhmille kuin sinä.


Facebook päättää mainospaikan saajaan huutokaupan perusteella — tässä huutokaupassa ei raha kuitenkaan ratkaise.Huutokaupan voittaja määräytyy ns. kokonaisarvon perusteella. Kokonaisarvo muodostuu kolmesta tekijästä:


  • Tarjous: Rahamäärä, jonka mainostaja on valmis maksamaan halutusta toimenpiteestä (esim. linkin klikkaus)

  • Toiminta-arvio: Facebookin oma arvio siitä, kuinka todennäköisesti käyttäjä jolle mainosta näytetään, tekee halutun toimenpiteen

  • Mainoksen laatu: Facebookin arvio mainoksen laadusta


Huutokaupan tarkoitus on, että käyttäjille näytetään laadukkaita heille relevantteja mainoksia. Tämän takia hyvän mainoksen luominen sekä oikea kohdentaminen on äärimmäisen tärkeää.


Parhaimmillaan, tarjoamalla laadukasta mainosta oikealle kohderyhmälle, voi huutokaupan voittaa pienemmälläkin rahallisella tarjouksella.


Huutokaupat ovat automatisoituja


Joka kerta kun käyttäjä avaa Facebookin, huutokaupat käynnistyvät hänelle näkyvistä mainospaikoista. Huutokauppoja käydään päivittäin siis miljardeja globaalisti, joten huutokaupat ovatkin hyvin pitkälti automatisoituja.


Facebookin täytyy tietää mainostajalta vain budjetti. Budjetti voi olla esimerkiksi päiväkohtainen, jolloin Facebookin tekoäly säätää tarjouksia siten, että päiväkohtainen budjetti ei ylity.


Omaa tarjousta voi manuaalisestikin säätää ja jossain tapauksissa näin kannattaakin tehdä, mutta alussa tärkeintä on panostaa itse mainokseen: huono mainos ei myy, vaikka se olisi kuinka hyvin optimoitu.