Miten luodaan hyvä mainos?

Itse mainos on kampanjan kriittisin aspekti, sillä ilman hyvää mainosta kampanjasta ei saa vastinetta ostetulle mainostilalle.


Tässä artikkelissa paneudutaan hieman siihen mitä hyvä mainos pitää sisällään ja minkälainen sen tulisi olla.


1. Hyvin kirjoitettu otsikko

Jotta mainoksella on pienintäkään mahdollisuutta onnistua, se tarvitsee puoleensa vetävän otsikon. Koska 80% mainoksen näkijöistä eivät lue otsikkoa enempää, otsikon täytyy vetää lukija pidemmälle tekstiin.


Yleisesti ottaen ihmiset selaavat internetiä impulsiivisesti ja kärsimättömästi. Tarkoituksena on päästä mahdollisimman nopeasti paikasta A paikkaan B. Tästä syystä ihminen ei huomioi edessään näkyviä mainoksia, vaan keskittää huomionsa siihen, minne on menossa.


Tällaisen henkilön huomio tulee taltioida mahdollisimman hyvällä otsikolla. Otsikkoja on erilaisia: mm. provosoivia, informatiivisia, huumoripitoisia ja niin edelleen. Kaikilla hyvillä otsikoilla on yksi yhteinen seikka: ne jättävät lukijansa tilaan, jossa he haluavat tietää lisää.

2. Kuva

Kuva on avainasemassa ihmisen huomion kiinnittämiseen sen tulee olla visuaalisesti miellyttävä, sekä tunteisiin vetoava. Kuvalla saadaan ihminen lukemaan otsikko, jolloin se on täyttänyt tarkoituksensa.


Kuvan sijaan voidaan myös käyttää kuvasarjoja, gifejä tai videoita. Riippuen mainoksen luonteesta jokainen voi olla varteenotettava vaihtoehto. Pitää myös tietää mitä materiaalia on käytettävissä, jotta voidaan päättää oikea mediamuoto.
3. Teksti


Kun kuva ja otsikko ovat saaneet henkilön pidemmälle tekstiin tai nettisivulle, on seuraavaksi tekstin vuoro konvertoida mainokseen käytetyt rahat asiakkaaksi.


Tekstin tulee muun muassa olla yksinkertainen, vakuuttava, päätökseen johdatteleva ja kuvaava.


Lukijalle pitää saada nopeasti rakennettua luottoa ja itsevarmuutta palvelun/tuotteen ostamiseen. Tarjouksen tulee olla vastustamaton ja riskitön. Mahdottomia ei kuitenkaan saa lupailla, sillä tämä tuhoaa luotettavuuden. Usein tekstit, jotka nostavat ihmisissä esiin tunnereaktion saavat aikaan konversion.